رُها الکتریک نیکان در راستای رضایت مشتریان خود و پشتیبانی حداکثری از ایشان خدمات زیر را ارائه می‌نماید:

آموزش‌های کارگاهی

در این آموزش‌ها رها الکتریک نیکان به‌صورت دوره‌های مستمر نحوه استفاده از محصولات و تکنولوژی‌های روز خود را آموزش می‌دهند.

آموزش‌های الکترونیک

رُها الکتریک نیکان بسیاری از پشتیبانی‌ها و آموزش‌ها را از طریق شبکه‌های اجتماعی، سایت مولتی‌مدیا به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

آموزش درون‌سازمانی

به‌منظور پشتیبانی از مشتریان رُها الکتریک نیکان بسته به سطح همکاری، آموزش‌هایی را درون شرکت‌های ایشان با رویکرد بهبود مهارت‌ها، انتقال تکنولوژی و کاربری بهتر برگزار می‌نماید.

آموزش

مشتریان آموزش می‌بینند تا حداکثر استفاده از تکنولوژیهای ما را داشته باشند بر این اساس، سه نوع آموزش برنامه‌ریزی کرده‌ایم:

رُها الکتریک نیکان باهدف افزایش کارایی کاربری مشتریان خود مشاوره‌هایی را در محل مشریان یا شبکه خدمات مهندسی از طریق اعزام کارشناس، ارائه اطلاعات فنی و یا از طریق سامانه برنامه‌ریزی و اجرا می‌نماید

مشاوره

رها الکتریک به‌منظور رضایت حداکثری مشتریان آمادگی خود را برای تأمین محصولات مکمل، برنامه‌ریزی‌های موردنیاز، تعویض و بهسازی قطعات و یا طراحی خدمات مهندسی دارد

خدمات پشتیبانی

برای استفاده از این خدمات آموزشی با تلفن ……………………………… با آقای مهندس ……………………………. تماس داشته باشید یا به آدرس زیر ایمیل بزنید.

Top